Vi på Erisma Technologies AB har sedan 1998 utvecklat programvara som förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet för företag inom en mängd olika branscher. Trots våra kunders inbördes olikheter så har de alla en gång kämpat med sina gamla, traditionella "pärm-, papper- och handstansningsrutiner" innan de upptäckte att det faktiskt finns en helt ny värld möjligheter…

Enbart ett affärssystem är inte hela svaret

Egentligen är det märkligt att i princip alla företag idag har datoriserat sin affärsredovisning, men glömt bort att många av de egentliga flaskhalsarna finns i andra delar av verksamheten.

Moderna affärssystem har inneburit att mycket av det administrativa arbetet har kunnat skäras ner på vissa områden, medan det för andra verksamhetsdelar inte har påverka effektiviteten alls, eller t.o.m. försämrat den.

Problemet är att de traditionella affärssystemen utvecklades för att underlätta det dagliga arbetet för personalen på ekonomiavdelningen.

Systemen byggdes kring begrepp som kontoplaner, kund- och leverantörsreskontra, verifikationer, transaktionsjournaler osv.

Efterhand som affärssystemen fyllt sina funktioner inom det ursprungliga användningsområdet så har företagens behov drivit systemleverantörerna att mer eller mindre ofrivilligt bygga på med moduler för tidrapportering, projekthantering, säljstöd, arbetsorder m.m.

Våra dagliga kontakter med kunder bekräftar ideligen att det behövs ett samordnande system för att hantera mängden av information som annars kan bli en administrativ börda.

Vi älskar raka arbetsflöden

Vi erbjuder ett verktyg till alla företag som, liksom vi, uppskattar raka arbetsflöden och information som är strukturerad, sökbar och lätt tillgänglig för alla.

Mobigo är byggt för att vara det idealiska komplementet till ett affärssystem. Det är från grunden gjort för att fungera och kunna anpassas till verksamheten, utan att styras av affärssystemets begränsningar eller komplexitet.

Genom att kombinera ett standardsystem med precis lagom stora möjligheter till anpassning, kan en och samma programvara användas av alla företag, oavsett verksamhetens art. Vår strävan att göra det till synes komplicerade enkelt för slutanvändaren och filosofin att allt manuellt dubbelarbete kan och ska bekämpas med moderna lösningar, har gjort att vi vid ett flertal tillfällen de senaste åren nominerats i några av IT-världens finaste pristävlingar.

En ny värld av möjligheter

Vi hoppas att du som tittar närmare på våra produkter också kommer att upptäcka att det finns en helt ny värld av möjligheter som kan hjälpa dig att strukturera din verksamhet och spara dyrbar tid.

Under tiden fortsätter vi med vår uppgift att ge företag funktionalitet som deras affärssystem saknar, utan att de behöver byta allt det som fungerar.