Arkitekturen

Vi är väldigt stolta över arkitekturen som Mobigo är uppbyggt på. Genom att separera användargränssnitt, affärslogik och datalagringen i egna lager har vi ett system som både är lätt att vidareutveckla och säkert att jobba med. En förändring i användargränssnittet riskerar inte att påverka funktionen.

Affärslogiken ligger kapslat i en C# .net komponent som heter MobigoCore.dll. Denna används som grundkomponent i våra klienter och tilläggsmoduler. För partners som vill erbjuda nya komponenter till Mobigo tex kundspecifika klienter och verktyg, bygger man med fördel med MobigoCore som bas och får på så sätt hela Mobigo “på köpet”.

För integrationer mot andra system kan man förutom den enkla textfilskopplingen som följer med, även utnyttja vårt kommunikations API MobigoConnect. Även MobigoConnect bygger på MobigoCore, men tillhandahåller de funktioner som behövs för en synkron eller asynkron koppling mot Mobigo. Är du intresserad av att bli partner till Mobigo, så är du välkommen att kontakta oss.

Systemkrav

Vi erbjuder dig att driftsätta Mobigo på det sätt som passar dig och ditt företag bäst. Du kan installera Mobigo på din egen server, placera den i en hostad serverlösning som vi kan tillhandahålla eller en som ni redan använder. Vi arbetar med världens största leverantör av hostade servrar och kan därför garantera dig en skalbar och säker miljö.

Om du vill installera på din egen server så behöver du följande:

  • Microsoft SQL Server
  • IIS

Moduler

Den funktionalitet som större delen av våra kunder använder är standardfunktionalitet redan i grundprodukten Mobigo. Andra delar kan du expandera Mobigo med genom att lägga till som tilläggsmoduler. Det gör att du när som helst kan lägga till funktionalitet efterhand som du vill använda Mobigo till mer och mer. På så sätt får du en skalbar produkt där systemet kan växa med dina behov.

Fria fält etc

Mobigo är uppbyggt för att anpassas efter ditt företag oavsett vilken bransch du jobbar inom. Genom möjligheten att ändra namn på fält, skapa nya fält och konfigurationsmöjligheter under systeminställningar, kan du själv göra avancerade anpassning utan att behöva anlita dyra konsulter.

Språkstöd

Mobigo har stöd för språk, valuta och tid/datumformat för att du ska kunna använda Mobigo oavsett var i världen du har din verksamhet. Allt språkstöd ligger samlar i XML-filer som gör att om just ditt språk inte finns just nu, så är det en smal sak. Ta kontakt med oss för mer information.

Avancerade anpassningar - Mobigo Enterprise

I vissa fall räcker inte grundfunktionatliteten eller de inbyggda möjligheterna till anpassningar via konfiguration till. Då är det skönt att veta att det trots allt finns möjligheter till kundanpassningar. På så sätt målar du aldrig in dig i ett hörn. Genom att växla upp till Mobigo Enterprise öppnas möjligheterna att förändra och utveckla affärslogiken med events, nya klienter, förändrat användargränssnitt, avancerade verktyg och integrationer etc. Produkten Mobigo är densamma, men vi öppnar lite mer dörrar för dig i systemet. Med Mobigo Enterprise ökar kraven både på dig som kund och oss som leverantör. Genom att vara en Mobigo Enterprise-kund har du en utsedd kundansvarig som regelbundet ser till att du använder systemet rätt och är nöjd med hur allt funkar. Som Mobigo Enterprise-kund står vår konsultavdelning till förfogande för att hjälpa dig att lösa avancerade behov.