Sparkalkyl

Genom att använda ett arbetsordersystem som Mobigo sparar man mer pengar än man tror.
Fyll i dina uppgifter nedan, så räknar vi ut hur mycket du sparar!

Grattis! Du kommer spara 1 415 timmar per år

vilket motsvarar 495 162 kr per år

Sparkalkyl

Kommentarer
Personal
Antal personer på fältet Antal användare i Mobigo kan, förutom att det ger en större utväxling i besparingar också medföra att kostnaden för systemet blir lägre per användare räknat. När kostnaden per timma räknas bör det vara summan av lön, lönekostnader, försäkringar och gemensamma kostnader.
Antal arbetsledare och administratörer
Timkostnader
Kostnad per timme per person på fältet kr/h
Timkostnad per arbetsledare / administratör kr/h
Volym
Antal jobb / arbetsorder per person per dag
Tidsbesparingar
Tidrapportering per person h/vecka Vad kan man spara tid på? Gå igenom var och en av punkterna och gör en blygsam bedömning hur mycket man kan spara på varje moment. Dubbelkolla gärna med den som kan förväntas göra tidsvinsten och se om det är en realistisk bedömning.
Stansning av arbetsorder i affärssystem min/arbetsorder
Prissättning av material min/arbetsorder
Telefontid med personer på fältet per administratör h/vecka
Tid för löneregistrering h/mån
Körning per dag och person för hämta ny AO km/dag
"Strultid" per administratör h/vecka
"Strultid" per person på fältet h/vecka
Uppskattad "strul" minskning i procent 2,5 %
Materialbesparing
Uppskattad "missat" använt mtrl per person kr/vecka Material är en tung post om man inte kan se till att få betalt för den.
Beräknat "missat" använt material per arbetsorder kr/arbetsorder
Förbättrat kassaflöde
Omsättning per person kr/år Att vänta med att fakturera ett arbete kostar pengar. Genom att mäta förbättringen i antal dagar får man fram hur mycket man kan spara även här.
Tid från klart arbete till faktura dagar
Uppskattad faktureringstid med Mobigo dagar
Summering
Besparing per person 3 927 kr/mån Besparingen skall ses som en möjlighet till besparing. Den verkliga besparingen uppstår när man unyttjar sparade pengar och tid på bästa sätt. Andra fördelar, som kanske inte alltid kan mätas i tid och pengar, tillkommer också, t ex kvalitet, dokumentation, transparens och kontinuitet.
11 h/mån
47 122 kr/år
135 h/år
Besparing totalt 43 195 kr/mån
123 h/mån
495 162 kr/år
1 415 h/år

NOTERA! Det finns många funktioner i Mobigo som optimerar och sparar pengar. Sparkalkylen nedan kommer enbart inkludera en del av de vanligaste och uppenbara funktionerna. En del funktioner är svåra att konvertera till tid och pengar, och varierar mellan bransch och företag, och har därför inte inkluderats. Kontakta oss för att mer detaljerad bild över hur du kan spara pengar med Mobigo.

Spara och skicka e-post