Introduktionsvideo för Mobigo

Med ett modernt verksamhetssystem kan dagens installations- och serviceföretag bli verkligt effektiva samtidigt som kunderna får en oslagbar kundservice.

Genom att minska pappershanteringen och den administrativa bördan ända ut till tekniker och montörer, får man enorma besparingar i tid och pengar, ett optimalt kassaflöde samt nöjda kunder och nöjd personal.

Jobba i PC:n (Mobigo Desktop)

PC-klienten, Mobigo Desktop, är uppbyggt med flikar för att navigera mellan olika register och vyer. Med behörigheter ställer du in vilka flikar respektive person ska ha tillgång till.


NU-sidan - som är den första fliken - visas en sammanfattning över det som är viktigt för användaren. Mål- och nyckeltal, tidrapporter, statistik, projektuppföljningar mm. Du får en snabb överblick och kontroll över läget.

Uppdragsfliken visas uppdragen i en lista med filterfunktioner, urval och sortering som gör att du lätt tar fram det eller de uppdrag som du letar efter. Här kan du t ex kontrollera, attestera, skriva ut och exportera till affärssystemet.

I kalendern visas uppdragen fördelade på personalen. Uppdrag som ännu inte är fördelade ligger på en kö. Här planerar du in nya uppdrag i tid, flyttar och fördelar om och ser vem som är tillgänglig eller upptagen.

Kundfliken innehåller en lista med alla de kunder som du jobbar med. Normalt kopplas dessa mot affärssystemet och läses in i Mobigo. I Mobigo kompletterar du kundkorten med fler fält för information som behövs i verksamheten.

objektfliken lägger du upp dina serviceobjekt i form av anläggningar, fastigheter, lokaler, maskiner, utrustning, komponenter, system, aggregat etc. Objektregistret ordnas i en trädstruktur där du i flera nivåer under kunderna organiserar objekten. Till objekten lägger du upp fält för den information som du behöver för din verksamhet.

Artikelregistret läser du antingen in från ditt affärssystem eller från dina leverantörer. Artiklarna används sen för att välja på materialraderna till uppdragen.

Med tilläggsmoduler bygger du när som helst på med mer funktionalitet i Mobigo. För företag med periodiskt återkommande uppdrag kan t ex avtalsmodulen användas för att automatiskt generera nya uppdrag. Med checklistmodulen kan du förutom att använda branschprotokoll även skapa egna checklistor och protokoll.

Jobba i mobilen (Mobigo Mobile)

Med den mobila klienten får du ett enkelt och naturligt sätt att rapportera dina jobb och har samtidigt tillgång till information som tidigare bara fanns i datorerna på kontoret. En frihet att jobba var du vill, när du vill och hur du vill.


Mobigo Mobile är vår nya supermoderna, plattformsoberoende mobila klient som du kan köra i en androidmobil, iPhone, IPad, surfplatta, laptop eller stationär dator.

Genom att vara en webbapplikation utvecklat med den senaste tekniken drar vi nytta av alla de fantastiska möjligheter som webbstandarden HTML5 ger. Du kör Mobigo Mobile i din webbläsare och slipper köra någon klientinstallation samtidigt som du har möjligheten att jobba i offline (dvs utan att ha internettillgång).

Precis som i Desktop-klienten ställer du med behörigheter in vilka menyalternativ och funktioner som varje person ska ha tillgång till i den mobila klienten.


I uppdragslistan ser du de uppdrag du tilldelats. Du har också möjlighet att plocka uppdrag som har lagts på kö och skapa nya uppdrag. Med en enkel knapptryckning får du vägbeskrivning och navigeras till platsen.

På uppdraget får du all uppdragsinformation som behövs för att kunna utföra jobbet inklusive kundinformationen och information om serviceobjektet. Du har dessutom möjlighet att ta fram historik och se när någon varit där senast och vad som gjordes då.

Uppdraget återrapporteras med åtgärdstext, tider, material och dokument.

Kunden kan signera uppdraget på din mobila enhet innan du klarmarkerar uppdraget. När uppdraget klarmarkerats, så försvinner det från din lista och du kan fortsätta med nästa jobb.

Veckorapporten visar den tiden som du har rapporterat på uppdraget och kan även komplettera med tid som inte tillhör projekt eller uppdrag. Samtidigt kan du kontrollera att du rapporterat din tidrapport klart.