Valvet utökade funktionaliteten med Mobigo Kundportal

Valvet_Förvaltning

Om Valvet Förvaltning

Valvet förvaltning AB arbetar med teknisk och ekonomisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Stockholmsområdet. Företaget har i stora drag tre avdelningar: teknisk administrativ förvaltning, ekonomisk förvaltning samt teknisk tillsyn, som arbetar med tillsyn och skötsel av fastigheterna samt felavhjälpande underhåll.

Mobigo Kundportal för ökad transparens

Valvet använder sig, sedan ett par år tillbaka, av tilläggsmodulen Mobigo Kundportal. Kundportalen är en webbaserad tilläggsmodul för Mobigo som gör det möjligt att låta utomstående registrera – och följa sina serviceärenden direkt via en hemsida. (Läs mer om Mobigo Kundportal här.)

Peter Hagberg, produktionschef på Valvet Förvaltning AB, säger så här:
– Vi upplever att våra kunder fått ökad transparens när det gäller vad vi återrapporterar i våra uppdrag. En stor fördel är att kunderna numera kan logga in i portalen när som helst och följa ett specifikt ärende.

Valvet Förvaltning har också valt att hantera sina checklistor i Mobigo, vilket är väldigt uppskattat inom organisationen och bland deras kunder.
– Checklistorna används flitigt vid funktionskontroller på tekniska installationer, säger Peter. De checklistor som utförts på arbetsordrarna och som är relevanta för slutkund publiceras på Kundportalen och kan skrivas ut som PDF vid behov.

Att på detta sätt ge sina slutkunder denna service, sparar en hel del administrativt arbete för Valvet Förvaltning och inte minst för deras egna slutkunder. Det är en är en tjänst som gör hanteringen av arbetsordrar smidigare för båda parter.