UK Portservice har lyckats med konststycket att bli utsett till ett av Sveriges Gasellföretag 2016. Grattis säger vi på Erisma! Sedan år 2000 utser Dagens Industri varje år de snabbast växande företagen i Sverige, från Malmö i söder till Umeå i norr.

För att få klassas som Gasellföretag måste ett antal kriterier uppfyllas, där kravet på fördubblad omsättning mellan två mätpunkter och ökad omsättning varje år under de senaste tre åren är några av dem. Mindre än en procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasell.

UK Portservice implementerade Mobigo 2015 och vi undrar såklart om det finns en koppling mellan valet av arbetsordersystem och deras framgång. Vi har kontaktat André Linder, regionchef väst, och bett honom berätta om företaget och vilken betydelse Mobigo har för dem:

André Linder, Regionchef Väst

UK Portservice AB är verksamt i Västsverige och vi erbjuder våra kunder helhetslösningar inom områdena industriportar, brandsektionering och säkerhetslösningar vid lastning och lossning. Företaget erbjuder också kompletta lösningar som omfattar projektering, smide, automation, håltagning, plåtning och fogning.

Ett typiskt uppdrag för oss är när en kund ringer in och har problem med att en port inte fungerar som den ska eller är påkörd tex. och behöver akut service, under samma dag i regel. Ett annat är att vi sitter med arkitekt, entreprenör, beställare och slutanvändare och projekterar inför byggnation av industrifastigheter. I det förebyggande underhållet har vi via avtal i förväg fastställt under vilka tillfällen vi skall utföra underhållsservice av portar.

Innan vi införde Mobigo, 2015, jobbade vi med servicerapporter i pappersform. Utmaningen då var att servicerapporterna inte var redigerbara efter det att serviceteknikern fyllt i sin tid och material. Det missades mycket! En annan utmaning var att tyda det som skrivits i servicerapporterna. Det kunde bli väldigt kladdigt och ibland fick servicerapporterna göras om. Tidsapporteringen fick vid denna tid göras helt manuellt och det var näst intill omöjligt för ledningen att kolla samtliga anställda om rapporterna stämde.

De två främsta anledningarna till att vi valde Mobigo var systemets öppenhet och flexibilitet samt användarvänligheten. Vissa av oss har jobbat med liknande system tidigare och det vi bestämde innan valet av system var att det måste vara enkelt att jobba i, särskilt för serviceteknikerna på fält.

När jag summerar betydelsen av Mobigo i vår verksamhet, har det inneburit en stor administrativ besparing, väldigt korta ledtider och full koll på vilka jobb som ligger i pipen. En annan stor fördel är att vi fått en logg på de åtgärder, kostnader och intervaller för åtgärder vi haft på objekt vilket är en helt ny tjänst vi kan erbjuda våra kunder numera. Detta gick att få fram tidigare men det var ett stort manuellt arbete och nu har vi möjligheten att göra detta med kunden i telefonen direkt. Vi har numera också stora möjligheter att plocka ut statistik över vår verksamhet som vi inte hade på ett enkelt sätt innan.

För att kunna möta att fler och fler ger oss förtroendet att förvalta, serva och installera portar så är det otroligt viktigt att ha en bra grund rent organisatorisk och rutinmässigt. Det är i ett expansivt läge viktigt att ha struktur i hela organisationen och en förutsättning för detta är att vi har ett system som borgar för struktur, ordning och överblick.

Mobigo är för oss ett väldigt viktigt verktyg för att uppnå denna företagsstruktur.

André Linder, Regionchef Väst UK Portservice