Presto effektiviserade hela kedjan för arbetsorderhantering

presto_kundcase

Om Presto Brandsäkerhet AB

Presto Brandsäkerhet AB är en av Sveriges största och mest välkända leverantörer av produkter och tjänster inom brandskydd. I över 50 år har företaget hjälpt sina kunder att skapa brandskydd som lever upp till alla lagar och förordningar. I verksamheten ingår bl a brandskyddsprodukter, sprinklersystem, konsultation/rådgivning, utbildning och man erbjuder dessutom service över hela Sverige. Huvudkontoret ligger i Katrineholm, men med region- och servicekontor över hela landet finns Presto lokalt representerade med kvalificerad personal i hela landet.

Bakgrund

För Presto var ett bra rapporteringsflöde, bra historik samt integration mot sitt befintliga affärssystem Jeeves delar av den kravspecifikation som sattes upp när de började titta på olika system för arbetsorderhantering. Olika system jämfördes och valet föll slutligen på Mobigo där fördelarna med enkelt handhavande och integrationen med Jeeves var tungt vägande skäl.

Mobigo hos Presto

Under hösten 2010 genomfördes ett pilotprojekt med Mobigo vartefter systemet stegvis rullades ut i organisationen under våren 2011. Idag jobbar drygt 200 användare i Mobigo.

Arbetsflödet

- Idag jobbar vi med Mobigos uppdragsmallar med periodicitet som skapar en oslagbar översikt över våra återkommande jobb. Våra tekniker rapporterar på uppdrag i mobila handenheter där faktureringsunderlag skapas, säger Louise Genz, enhetschef på Kundtjänst.

Med avtalsmodulen i Mobigo skapas nya återkommande serviceuppdrag med automatik, förpreparerade med checklistor och uppgifter från föregående besök. Genom att använda mobila enheter med streckkodsläsare blir rapporteringen snabb och smidig vilket givetvis även kunderna uppskattar. Återrapporterade uppdrag kontrolleras och attesteras vartefter de exporteras till affärssystemet Jeeves med minimalt manuellt jobb.

Lösningen och resultat

- Snabbare likviditet, bättre ordning och reda samt möjlighet att planera gör att vi blivit mer effektiva i hela kedjan från att jobbet kommer in till att det blir utfört och fakturerat. Vi har bättre möjlighet att jobba med att lägga ut jobb till våra tekniker i hela landet från vårt centrala huvudkontor i stället för att ha administratörer på flera orter i landet, avslutar Louise Genz.