Flexibilitet och integration med existerande mjukvara avgörande för Consilium

Consilium Säkerhet är ett svenskt säkerhetsföretag som levererar brand- och utrymningslarm till fastighetsbranschen. Man erbjuder såväl enskilda delar som totalt integrerade säkerhetslösningar och har en bred produktportfölj.

Consiliums effektiva tjänster har gjort att man snabbt fått ett starkt förtroende på marknaden vilket har resulterat i att företaget har expanderat och öppnat ett flertal nya kontor. Under 2012 blev Consilium Säkerhet bl.a. utnämnt till Superföretag (Veckans affärer och PAR) och omsättningen har ökat från 16 till 33 miljoner under de senaste 5 åren.

Utmaning

Upphandlingen av arbetssystemet genomfördes inte för att åtgärda ett brinnande problem, utan för att proaktivt motverka och förhindra komplikationer som kan uppstå när ett företag befinner sig i en hög tillväxttakt som Consilium Säkerhet gör.

- Jag såg inga direkta problem utan vi såg att utmaningen skulle komma längre fram i tiden när vi började expandera. Vi insåg dock när vi införde systemet att vi hade stor affärsnytta av det. Ett mobilt system var perfekt för att vi kunde komma bort från all pappershantering som arbetsorderna och tidsplanering innebär, säger Joakim Bornhager på Consilium Syd.

Upphandlingsprocessen

- Vi hade satt upp en ganska tydlig kravmall på vad vi behövde från leverantören och vissa önskemål som vi hade i åtanke för att få ut maximal nytta. Leverantörerna fick sedan möjlighet att berätta hur de tänkt lösa de olika problem som vi presenterat. Därefter tog vi in offerter och utvärderade dem efter dessa problemställningar och hur man skulle kunna integrera med övriga system. Mobigo kändes som skräddarsytt för oss, vilket gjorde valet enkelt, säger Joakim.

Lösningen och resultat

Efter upphandling valde man Mobigo som arbetsledningssystem vilket visade sig vara en bra investering för Consilium Säkerhet.

- Vi valde Mobigos system för att de var den leverantör som var mest flexibel och erbjöd ett modernt system som kan integrera med andra. Vi målar aldrig in oss i ett hörn med detta arbetssystem utan kan bygga på systemet allt eftersom, säger Joakim.

Rent ekonomiskt har vi tjänat på att vi har blivit en mycket mer effektiv organisation vid hantering av arbetsordrar. Kunderna har fått en högre grad av service och support. Det som kanske framförallt har varit viktigast för oss är att vi har tjänat tid och vi har en tydligare struktur och förbättrad ordning, säger Joakim.

- Det är väldigt roligt att Consilium är nöjda med de lösningar vi levererar. Det är förstås grundidén att våra kunder ska bli mer effektiva och kunna fokusera på kärnverksamheten som i detta fall känns extra viktig då det gäller brandsäkerhet, säger Mikael Nilebacke VD Erisma Technologies AB.