Kundcases

Vi har förmånen att få arbeta med en lång rad framstående svenska företag, stora som små, liksom med myndigheter och organisationer. De exempel vi beskriver nedan, tar utgångspunkt från hur de jobbat innan de införskaffade Mobigo, och hur Mobigo fått vara en del i att förbättra deras verksamhet.

UK Portservice röner framgångar med hjälp av Mobigo

UK Portservice implementerade Mobigo 2015 och vi undrar såklart om det finns en koppling mellan valet av arbetsordersystem och deras framgång. Vi har kontaktat André Linder, regionchef väst, och bett honom berätta om företaget och vilken betydelse Mobigo har för företaget

Läs mer

Valvet utökade funktionalitet med Mobigo Kundportal

Checklistorna används flitigt av Valvet Förvaltning vid funktionskontroller på tekniska installationer. Mobigo Kundportal gav dessutom ökad transparens och tillgång till återrapporterade uppdrag för Valvets Förvaltnings kunder.

Läs mer

Presto effektiviserade hela kedjan för arbetsorderhantering

Snabbare likviditet, bättre ordning och reda samt möjlighet att planera gjorde att Presto blev mer effektiva i hela kedjan från att jobbet kommer in till att det blir utfört och fakturerat.

Läs mer

Flexibilitet och integration med existerande mjukvara avgörande för Consilium

Consilium Säkerhet är ett svenskt säkerhetsföretag som levererar brand- och utrymningslarm till fastighetsbranschen. Man erbjuder såväl enskilda delar som totalt integrerade säkerhetslösningar och har en bred produktportfölj.

Läs mer

Smidigare och jämnare arbetsflöde stärker Multeral

Multeral är en av Sveriges ledande leverantörer av storköksmaskiner och rostfritt och är fokuserade i första hand på Fast Food. Med egna agenturer och samarbetspartners från de ledande tillverkarna i världen har Multeral en bred och komplett produktmix, lång erfarenhet, stora resurser som tillsammans med en rikstäckande serviceorganisation gör Multeral till en pålitlig leveranrör.

Läs mer

Överskådligt arbetsflöde målet för H2M

H2M är en etablerad och erkänt duktig aktör inom teknisk fastighetsförvaltning samt ett helt igenom kundanpassat företag, där kundens behov styr utformningen av avtal och tjänster. Genom en hög teknisk kompetens samt tydliga och logiska arbetsrutiner ges kunden en hög kvalitet genom hela den tekniska leveransen.

Läs mer

calmarsund_small

Installationsarbeten och projekt sker parallellt för Calmarsund

Calmarsunds VVS & EL grundades år 2000 av Niclas Moberg och Magnus Medrin. Företaget utför installation av el, vatten och avlopp i samband med nybyggnation, renovering och stambyte av fastigheter. Ofta ingår flera olika moment i installationsarbetet och projekt sker många gånger parallellt. Därför är det viktigt att ha ett pålitligt system som kan hantera all den information som en order kräver. Här har Mobigo varit en stor tillgång för Calmarsunds VVS & EL.

Läs mer