Funktionalitet

Mobila plattformar

 • Stöd för iPhone, Android, iPad, Windows Phone, PC.
 • Slipp byta utrustning.
 • Logga in när som helst och från vilken enhet som helst.

Klienter

 • Mobigo Desktop – när du sitter framför en PC och administrerar.
 • Mobigo Mobile – för dina mobiler och surfplattor.
 • Mobigo Kundportal – för kundinloggningar.

Online/Offline

 • Sköt rapportering även när du saknar täckning från mobilnäten.
 • Jobba utan avbrott – oavsett var du befinner dig.

Språkstöd, valutor och datumformat

 • Stöd för olika språk.
 • Stöd för olika datum- och tidsformat.
 • Utbyggbart till fler språk.
 • Kontakta oss om du saknar just ditt språk.

Koppling till affärssystem

 • Koppla Mobigo till sitt affärs/faktureringssystem.
 • Slipp manuell stansning av fakturaunderlaget.
 • Undvik dubletter av kunder i flera system.
 • Färdiga standardkopplingar till de vanligaste affärssystemen.
 • Textfilskoppling för enkla integrationer.
 • Konsultanpassningar för avancerade integrationer.
 • Kontakta oss om du saknar just ditt affärssystem.

Körjournal

 • Fyll i körjournalen samtidigt som du rapporterar dina jobb.
 • Körjournalerna kan skrivas ut från desktopen.
 • Integration Körjournal hämtar även upp körtid och sträcka från er elektroniska körjournal och importerar informationen till Mobigo.

Läs mer om Integration Körjournal

Arbetsgrupper och behörighetsprofiler

 • Strukturera upp personal genom att dela in dem i olika arbetsgrupper.
 • Tilldela olika personer och/eller grupper olika behörigheter.
 • Dela upp användarna på område och/eller kompetens.
 • Skapa behörighetsprofiler som bestämmer vilka funktioner och vilken information varje användare skall ha tillgång till.

Kalender

 • Se uppdragen i ett sk ganttschema.
 • Full kontroll på beläggningen – vet när och till vem du kan fördela nya uppdrag till.
 • Uppdrag som ännu inte fördelats till någon utförare ligger på kön.
 • Skapa och omfördela genom dra-och-släpp i kalendern.

Anläggningsregister

 • Skapa ditt eget objektregister genom att lägga upp anläggningar, fastigheter, maskiner, serviceobjekt, komponenter, utrustning etc.
 • Objekten läggs upp i en trädstruktur.
 • Lägg upp egna fält för den information som behövs om objekten.

Artikelregister

 • Möjlighet att lägga upp egna artiklar.
 • Möjlighet att koppla artikelregistret till ditt affärssystem.
 • Möjlighet att läsa in artiklar från filer som du fått från dina leverantörer.

Import av leverantörsföljesedlar

Läs mer

Fria fält

 • Gör Mobigo anpassningsbart för olika branscher och verksamheter.
 • Lägg upp fler fält och lagra information.
 • Lagra valfri information på uppdrag, kunder, objekt, artiklar etc.

Utskrifter

 • Stor mängd rapporter ingår som standard.
 • Rapporter gjorda i standard HMTL.
 • Möjlighet att skapa egna rapporter.
 • Skicka rapporter som pdf:er i e-post.

Mål och nyckeltal

 • Skapa egna mål och nyckeltal.
 • Bevaka trender och utveckling.
 • Håll koll på viktiga parametrar.
 • Ger dig underlag för analyser och strategiska insatser.

Att-göra

 • Lägg upp olika aktiviteter som skall utföras.
 • Skapa tidsinställda påminnelser.
 • Skapa Att-göror för tex kunder, uppdrag, objekt mm.

Textfilsimport/export

 • Textfilsimport/export som gör det möjligt att koppla mot andra system.
 • Läs in kunder, artiklar och objekt.
 • Exportera uppdrag till textfiler som kan läsas in som fakturaunderlag eller order i andra system.
 • Enkelt att använda.
 • Sparar kostnader från avancerade integrationer.

Historik

 • Alla uppdrag finns tillgängliga som historik till kunderna och serviceobjekten.
 • Lägg till egna historikposter med information.
 • Underlätta kundservice genom att alltid ha historiken lätttillgänglig.

Leverantörsregister

 • Leverantörsregistret läggs upp och hanteras på motsvarande sätt som kundregistret.

Filter, sök och urval

 • Snabbfilter med fritextinmatning.
 • Bestäm sortering på kolumner med ett klick.
 • Skapa egna kraftfulla urvalsbegrepp.
 • Kan programmeras med SQL-satser.

NU-sidan

 • Dashboard-sida som ger dig snabb överblick.
 • Slå av och på olika widgets som skall visas.
 • Levereras med ett 20-tal olika widgets.
 • Möjlighet att skapa egna widgets.
 • Widgets görs i HTML.

Projekthantering

 • Projektmodul för dig som jobbar mycket i projektform.
 • Skapa nya projekt och lägg till aktiviteter eller uppdrag till projektet.
 • Uppdragen hanteras sedan som vanligt i kalendern och uppdragslistan.
 • Ta fram rapporter och sammanställningar på hur projekten går.

Orderupptagning

 • Knyt samman säljavdelningen med övriga verksamheten.
 • Lägg upp nya offerter.
 • Lägg upp nya order.
 • Även rent säljande företag kan använda Mobigo för ren orderupptagning.

Tidrapportering och koppling till lönesystem

 • Tiden som rapporterats på uppdragen kan kompletteras med tid utanför uppdrag/projekt för att få en komplett tidrapport.
 • Skriv ut eller exportera tider till ert lönesystemet.
 • De flesta etablerade lönesystemen har standardiserade funktioner för att läsa in textfiler med löneunderlaget.
 • Konfigurera exporten av tidrapporterna till önskat format.

Checklistor

 • Fyll i protokoll och checklistor till uppdrag.
 • Stort utbud av standardprotokoll.
 • Möjlighet att skapa egna protokoll.

Avtalshantering

 • Skapa avtal och lägg upp mallar för periodiskt återkommande jobb.
 • Systemet genererar sedan uppdrag automatiskt från avtalsmallarna.

Kundportal

 • Webbaserat front-end för Mobigo.
 • Låt dina kunder registrera nya ärenden direkt i ditt system.
 • Låt dina kunder se klara uppdrag och följa hur arbetet går med de pågående ärendena.
 • Anpassningsbart utseende.

Tid- och uppdragsanalys

 • Analysera de återrapporterade uppdragen.
 • Få reda på vilka moment som tiden läggs på.
 • Excel-baserat som låter dig vända och vrida på siffrorna utan att ha Mobigo igång.

Positionering på karta

 • Ny standardfunktion på gång: Du kommer att kunna underlätta din planering genom att visa uppdrag, användare, kunder och objekt på kartan. Vi hoppas kunna återkomma med mer information strax efter årsskiftet 2016/2017.

Exchange koppling

 • Genom att koppla Mobigo till Microsoft Exchange (Outlook) får du full kontroll på planeringen i alla dina kalendrar.
 • Alla uppdrag/arbetsorder och tider som du skapar i Mobigo visas i Exchange-kalendern.
 • Bokningar som du registrerat i din Exchange-kalender visas i Mobigo:s kalender.

Läs mer

Streckkodsläsare

 • Stöd för streckkodsläsning.
 • Även stöd för sk QR Code.
 • Snabbare registrering av använt material.
 • Märk upp dina serviceobjekt och säkerställ att du utför dina uppdrag på rätt ställe samt för rondering.

Bifoga bilder, filmer, ritningar mm

 • Bifoga alla typer av dokument till uppdrag, kunder, objekt etc.
 • Skapa länkar till dina olika typer av dokument.
 • Dokumentera genom att ta bilder före och efter åtgärd och spara tillsammans med uppdraget.

Dokumenthantering

 • Sortera dokument i virtuella hyllor, pärmar och flikar.
 • Håll koll på stora mängder dokument.

Vägbeskrivning

 • Få vägbeskrivningen till ditt uppdrag genom en tangenttryckning.

Statistik

 • Ta fram värdefull statistik från Mobigos data.
 • Analysera hur verksamheten fungerar.

Attestera

 • Säkerställ att rapporterade uppdrag och tider har kontrollerats innan de skickas vidare till ditt faktureringssystem.

Skicka e-post

 • Skicka rapporter som e-post.
 • Skicka e-post med automatik, tex som bekräftelser till kunderna på att uppdragen är slutförda.

Resurser

 • Lägg upp fordon eller annan utrustning.
 • Ha kontroll på var resurserna befinner sig.
 • Låt företaget dra nytta av gemensam utrustning genom att dela på den.

Automatik

 • Ersätt manuella jobb och rutiner med automatik.
 • Lägg själv till processer och verktyg som skall köras med automatik.

Meddelanden, Larm och påminnelser

 • Ställ in larm och påminnelser som genererar meddelanden.
 • Nå dina medarbetare med viktig information – direkt i Mobigo.
 • Meddelandefunktionen används också för att visa larm och påminnelser.

Events, VB-script

 • Utöka eller modifiera funktionaliteten i Mobigo genom events och verktyg.
 • Scriptingmiljö i C# och vbscript.
 • Bygg ut systemet utan att måla in dig i ett hörn.