Därför ska du välja Mobigo

Tekniken som finns idag gör det inte bara möjligt att minska pappershanteringen och minimera den administrativa bördan i alla led, utan gör det dessutom på ett sätt som alla tjänar på.

Genom att digitalisera pappershanteringen, tidrapporteringen och dokumenthanteringen ända ut till tekniker och montörer, får man en optimal effektivitet, kontroll och spårbarhet.

Detta i sin tur ger enorma besparingar i tid och pengar, ett optimalt kassaflöde samt nöjda kunder och nöjd personal.

Fem vanligaste problemen som Mobigo löser

Minska pappershanteringen

Administrativa uppgifter kan hållas till ett minimum genom att sköta all hantering av arbetsorder, tidrapporter, protokoll och checklistor mm digitalt.

Eliminera onödigt dubbelarbete

Genom digital hantering ända ut i fält försvinner allt onödigt dubbelarbete med att skriva samma uppgifter flera gånger, stansning av arbetsorder, tidrapportering etc. I många fall kan rapporteringen dessutom förvandlas till debiterbar tid när de utförs på plats hos kund.

Öka kassaflödet

Minska tiden från felrapport till kundfaktura.

Öka informationstillgången

Tillgång till AO-status, objektregister, prislistor, ritningar, dokument, historik etc - överallt och när som helst. Minska telefontider, onödiga körningar och missade uppgifter på återrapporterna.

Ökad kontroll

Genom att ha all verksamhetsinformation samlat på ett ställe där man får en överblick över situationen, riskerar man inte överraskningar och slipper vara utelämnad till nyckelpersoner.

Framtidssäkert

Vi har gjort mobila lösningar och varit med om plattformsbyten hela vägen från PalmOS till Android, iPhone och Windows Phone. Vi har erfarenhet från PDA:er, laptops, streckkodsenheter, mobiltelefoner och surfplattor. Vi vet vad som krävs av ett system både i funktionalitet och anpassningsförmåga för att kunna ge dig som kund bästa möjliga produkt.

Den tekniska utvecklingen går framåt, och vi ser fram emot en fantastisk mängd innovationer inom mobil teknik som kommer underlätta arbetet för dig. Vår arkitektur i Mobigo gör att vi kan dra nytta av ny teknik och leverera ett system som ger dig maximal affärsnytta.

Erfarenhet

Med snart 15 års erfarenhet inom mobil arbetsorderhantering, så skulle vi vilja påstå att vi är unika.

Den erfarenhet vi har av olika branschers verksamheter, rapportering, arbetsorderhantering, tidrapportering, mobilitet, affärssystem, integrationer mm, är något man inte skaffar sig i en handvändning.

Det kräver verkligen de här åren för att lära sig hur ni som kunder vill jobba och hur det måste vara uppbyggt för att fungera hela vägen i kedjan, ända ut i fält. Mobigo är genomtänkt - det märker du som kund.

Kunddriven utveckling

Vi ser det som en självklarhet att utvecklingen av Mobigo är kunddriven. Genom att vara lyhörda och leta lösningarna på våra kunders önskemål i ett vidare perspektiv gör att vi får ett system som både tillgodoser våra kunders behov och löser flera önskemål på en och samma gång.

Som en del i vår kunddrivna utveckling bjuder vi varje år in våra serviceavtalskunder till en användarträff där man får en möjlighet att utbyta erfarenheter och påverka utvecklingen på ytterligare ett plan.

Konsten att inte måla in sig i ett hörn

Mobigo är gjort för att anpassas efter varje företags verksamhet med fält, moduler och konfigurationsmöjligheter. I en del fall räcker inte de inbyggda möjligheterna till anpassning, och då finns det trots allt alltid ytterligare en väg ut för dig.

Genom att bli sk Mobigo Enterprise-kund öppnas dörren till avancerade kundanpassningar som events, verktyg, andra användargränssnitt, integrationer mm.

Skalbart

Med våra paketeringar av Mobigo, tilläggsmoduler och licenstyper, kan du själv välja vilken nivå du vill använda Mobigo på. Du kan börja på en användare, bygga på med användare, moduler etc och successivt utöka användningen av funktionaliteten som finns i Mobigo.

Inte ens den dag du har tusentals användare på ditt företag är Mobigo för litet. Med Mobigo får du en skalbarhet som få system kan erbjuda.