Mobigo för VVS-företag

Intyg Säker Vatten-installation, Säker Vatten-rapporter, artikelregister från Ahlsell, Dahls, VVS Centrum etc…

Med Mobigo kan du som VVS-företag koncentrera dig på verksamheten och få full kontroll på arbetsorderna och tidrapporteringen.

Du som är godkänt och auktoriserat VVS-företag enligt Säker Vatten kan dessutom i vår branschmodul för VVS få systemet förkonfigurerat med Säker Vattens arbetsordersedel, checklista/intyg för Säker Vatten-installation och inställningar av fält.

Genom att låta montörerna på plats fylla i den bifogade checklistan för Säker Vatten-installationer säkerställer du att installationerna blivit utförda och kontrollerade enligt föreskrivna branschregler och kan därefter överlämna intyget till beställaren i digital form via e-post eller på papper.

För många VVS-företag är prissättningen och hanteringen av artiklar/prislistor ett tidsödande jobb, men genom att läsa in grossisternas prislistor förenklas jobbet avsevärt. Med funktionen för att importera grossisternas följesedlar elektroniskt minimeras dessutom stansningen av använt material och risken för att missa att registrera materialet blir i det närmaste obefintligt. Materialet som du får hos grossisterna hamnar med automatik som materialrader på arbetsordern.

Kort sagt, med Mobigo kan du som VVS-företag få full kontroll, och låta personalen lägga tiden på arbetet istället för på onödig administration.

 • I artikelregistret läser du in artikelregister och prisfiler från ditt affärssystem eller grossisternas filer. Med RSK-nr på dina artiklar kan du enkelt jämföra priser från olika leverantörer.

 • Uppdragen planeras och fördelas på tekniker som sköter sin rapportering av jobben med tid, mtrl och protokoll i sina mobiler, surfplattor. laptops etc.

 • I Mobigo VVS (Säker vatten) ingår bl a Säker Vattens tillhandahållna checklista ”Intyg för Säker Vatten-installation” och arbetsordersedel. Mobigo förinställs dessutom med de branschspecifika inställningar som VVS-företag generellt använder.

 • Med kalkylrapporter får du som arbetsledare och projektledare kontroll på hur jobben går och vilket TB som uppdragen ger.

 • Du bygger med fördel på med kopplingar mot dina grossister (tex Ahlsell, Dahl, Elektroskandia, Onninen mfl) där du kan läsa in deras följesedlar för få maximal effektivitet och undvika att missa registrera använt material.

 • Stöd för ROT och omvänd byggmoms

 • Flera branschmoduler och andra tilläggsmoduler kan kombineras för företag som är verksamma inom flera branscher.

 • Arbetsorderhantering med bifogat intyg Säker Vatteninstallation, foton och ritningar
 • Export till ditt faktureringssystem
 • Import av artikelregister och prislistor
 • Kalkylrapporter
 • Tidrapportering
 • Körjournal
 • Kalender
Intresseanmälan

Översiktlig och strukturerad arbetsgång

 • Administratör

  I administratörsklienten jobbar du som sitter på kontoret och leder arbetet. Planera, fördela, kontrollera, skriv ut och ta hand om dina register. Från denna klient sköter du också exporten av klara arbetsorder till ditt affärssystem. I administratörsklienten har du full kontroll på verksamheten.

 • Tekniker

  Som tekniker och installatör sköter du dina jobb i din mobiltelefon, surfplatta eller laptop. I den mobila klienten får du dina jobb och rapporterar tider, material och dokument mm. Du sköter rapporteringen på plats hos kund och slipper efterarbeten och fritidsarbete.

Färdiga kopplingar till affärssystem

 • Mobigo kopplar du till ditt befintliga affärs/faktureringssystem, t ex Visma Administration, Visma Compact, Fortnox, Mamut mm (läs mer under Funktionalitet). Basfunktionaliteten i de flesta kopplingar är import av kunder och artiklar till Mobigo och export av uppdrag till order eller faktura i affärssystemet.