Mobigo för serviceföretag

Arbetsorder, tidrapportering, anläggningsregister, checklistor och protokoll, rapporter, avtal, periodiskt återkommande jobb, kalkyler, kalender

Med Mobigo får du som seviceföretag det ultimata verktyget för att kunna sköta verksamheten på bästa sätt. Många serviceföretag jobbar med kortare uppdrag och då gäller det att ha full koll på personalen och jobben, samtidigt som administrationen runt dem måste vara minimal för att inte äta upp förtjänsten. Utan ett system för detta blir du både ineffektiv och riskerar tappa kontrollen. Vi hjälper våra serviceföretag att kunna sova lugnare med vetskapen att all information finns i Mobigo.

Intresseanmälan

 • Kalendern

  I kalendern ser vem som ska göra vad och när och fördelar enkelt om uppgifterna. Nya avtalsuppdrag skapas med automatik och fördelas med sk drag'n'drop till önskad utförare.

 • Återrapportering

  Uppdragen återrapporteras på fältet i mobila enheter tillsammans med nerlagd tid, använt material och ev bifogade dokument i form av checklistor, foton, ritningar etc.

 • Kontroll av uppdragen

  Uppdragen planeras och fördelar på montörerna som sköter rapporteringen av jobben med tid, mtrl och protokoll i sina mobiler, surfplattor, laptops etc. På uppdraget finns information om serviceobjektet som uppdraget avser. Klara och återrapporterade uppdrag kontrolleras och justeras innan de exporteras till ditt faktureringssystem. Med efterkalkylerna säkerställer du att uppdragen och avtalen går ihop rent ekonomiskt.

 • Objekt/anläggningsregistret

  I objekt/anläggningsregistret lägger du upp dina serviceobjekt i form av anläggningar, fastigheter, aggregat, system, komponenter, utrustning eller vad du nu jobbar med. Här har du all nödvändig information om serviceobjekten och kan i historiken se vad du gjort på objektet tidigare - historiken har även personalen tillgång till ute på plats i sin mobila klient.

 • Ekonomisk översikt

  Att i administratörs-klienten kunna se hur mycket pengar som ligger på pågående uppdrag och vad som är klart för fakturering är en väldigt uppskattad feature.

 • Kartmodul

  För serviceföretag med inställelsetider från uppdragsgivare och där säkerheten så kräver, finns möjlighet att bygga på med vår kartmodul där du kan se var uppdrag och personal befinner sig. Med sk drag'n'drop tilldelar du snabbt närmaste tekniker till uppdragen.

 • e-följesedlar

  Hanteringen av artiklar/prislistor är ett tidsödande jobb. Genom att läsa in grossisternas prislistor förenklas jobbet avsevärt. Med elektronisk import av grossisternas följesedlar minimeras stansningen av använt material och risken att missa att registrera materialet. Materialet som du får hos grossisterna hamnar med automatik som materialrader på arbetsordern.

 • Periodiska/schemalagda uppdrag

  Avtalsmodulen genererar automatiskt periodisk återkommande/schemalagda uppdrag      

 • Skapa egna checklistor

  Med checklistmodulen skapar du dina egna checklistor som ska kunna rapporteras till arbetsorderna

 • Branschmoduler och övriga kopplingar

  Flera branschmoduler och andra tilläggsmoduler kan kombineras för företag som är verksamma inom flera branscher