Mobigo för Brandskyddsföretag

Släckare, brandventilation, brandtätning, sprinklers/fasta släcksystem, årsöversyn, utrustningslistor, ronderingsprotokoll…

För företag som jobbar inom brandskydd är det livsavgörande att hålla koll på sitt arbete, anläggningarna och alla åtaganden runt dessa. En missad årsöversyn eller felaktigt genomförd installation eller kontroll kan få ödesdigra följder både för människor och företag.

Därför är det viktigt att ha ett system som hjälper dig i din verksamhet och gör att du får en bra överblick. Inget system i världen kan garantera dig att allt verkligen blir utfört, men med rätt verktyg ökar chanserna och möjligheterna att kontrollera så långt det går samtidigt som du kan leverera med kvalitet och utan problem.

Om du jobbar med service av brandutrustning hjälper Mobigo dig genom att med automatik generera uppdrag för årsöversyn och återkommande kontroller. Dina tekniker rapporterar utförda kontroller och genomförda åtgärder i brandskyddsprotokoll och kan samtidigt enkelt registrera merförsäljningar eller förslag på åtgärder som tidigare har riskerat falla mellan stolarna.

Jobbar du med installationer av sprinklers eller andra fasta släcksystem och brandlarm kan du förutom hanteringen av arbetsorder med tid och material och uppföljning i våra kalkylrapporter, även skapa anläggarintyg och hantera dokumentation runt anläggningarna.

Kort sagt – Mobigo hjälper dig som jobbar inom brandskyddsbranschen och är det ultimata stödet för att du ska kunna känna dig trygg och koncentrera dig på själva verksamheten.

 • I anläggningsregistret i Mobigo lägger du upp och hanterar dina anläggningar och utrustning till dessa, t ex släckare, brandlarm, filtar, rökgasventilation, sprinklersystem, centralenheter etc.

 • Årsöversyn/återkommande service/rondering läggs upp i avtal och skapar med automatik nya arbetsorder där underhållsprotokoll är bifogade.

 • Uppdragen planeras och fördelar på tekniker som sköter rapporteringen av jobben med tid, mtrl och protokoll i sina mobiler, surfplattor, laptops etc.

 • I Mobigo Brandskydd ingår protokoll för årsöversyn av brandskyddsutrustning. Om du vill sätta din egna ”touch” på protokollen, så går det bra – du kan skapa dina egna protokoll efter behov.

 • Efter kontroll och justering exporteras jobben till ditt faktureringssystem och via kalkylrapporterna får du koll på hur dina uppdrag har gått.

 • Flera branschmoduler och andra tilläggsmoduler kan kombineras för företag som är verksamma inom flera branscher.

 • Arbetsorderhantering med bifogade underhållsprotokoll
 • Avtalshantering för årsöversyn/rondering
 • Anläggnings- och utrustningsregister
 • Kalkylrapporter
 • Tidrapportering
 • Körjournal
 • Kalender
 • Dokumenthantering
Intresseanmälan

Översiktlig och strukturerad arbetsgång

 • Administratör

  I administratörsklienten jobbar du som sitter på kontoret och leder arbetet. Planera, fördela, kontrollera, skriv ut och ta hand om dina register. Från denna klient sköter du också exporten av klara arbetsorder till ditt affärssystem. I administratörsklienten har du full kontroll på verksamheten.

 • Tekniker

  Som tekniker och installatör sköter du dina jobb i din mobiltelefon, surfplatta eller laptop. I den mobila klienten får du dina jobb och rapporterar tider, material och dokument mm. Du sköter rapporteringen på plats hos kund och slipper efterarbeten och fritidsarbete.

Färdiga kopplingar till affärssystem

 • Mobigo kopplar du till ditt befintliga affärs/faktureringssystem, t ex Visma Administration, Visma Compact, Fortnox, Mamut mm (läs mer under Feature Tour). Basfunktionaliteten i de flesta kopplingar är import av kunder och artiklar till Mobigo och export av uppdrag till order eller faktura i affärssystemet.