Tre nya leverantörer till e-följesedel

Tre nya leverantörer till e-följesedel

Vi jobbar ständigt med att förenkla arbetsflödet i Mobigo och vi kan nu erbjuda koppling till ytterligare tre leverantörer i vår tjänst Mobigo e-följesedel. Nu finns det ännu fler möjligheter att låta ditt inköpta material trilla in på rätt arbetsorder utan ansträngning!

Läs mer om e-följesedlar här.

Alcadon erbjuder välfungerande helhetslösningar för nätverksinfrastruktur till en bred kundbas av nätverksinstallatörer, byggföretag, systemintegratörer och nätägare.

Copiax tillhandahåller ett komplett sortiment inom mekanik, elektromekanik och elektronik till Sveriges säkerhetsinstallatörer.

Kylma lagerhåller kompressorer, kondensorer, förångare, köldmedium, expansionsventiler, serviceutrustning och allt annat som är nödvändigt för komfortkyla, kommersiell och industriell kyla.

Kommentarer är stängda.