Streckkoder i Mobigo

Streckkoder i Mobigo

Mobigo Mobile har stöd för att läsa av streckkoder. Streckkoder är användbart vid exempelvis inläsning av använt material, ronderingar, eller när man vill kunna lagra olika händelser.

För att registrera en artikel som använt material under ett uppdrag, scannas artikelns streckkod för att automatiskt skapa en materialrad. Enklare kan det inte bli! Ett annat användningsområde kan vara att man vill läsa in olika statuskoder i protokoll man skapat i Mobigo. Ett bra exempel på ett sådant användningsområde, är vid sk ronderingar.

Stödet omfattar i dagsläget enheter med Android operativsystem. Separat streckkodsläsare krävs.

Kommentarer är stängda.