Kundreportage – Calmarsunds VVS & EL

Kundreportage – Calmarsunds VVS & EL

Calmarsunds VVS & EL grundades år 2000 av Niclas Moberg och Magnus Medrin. Företaget utför installation av el, vatten och avlopp i samband med nybyggnation, renovering och stambyte av fastigheter. Ofta ingår flera olika moment i installationsarbetet och projekt sker många gånger parallellt. Därför är det viktigt att ha ett pålitligt system som kan hantera all den information som en order kräver. Här har Mobigo varit en stor tillgång för Calmarsunds VVS & EL.

Med Mobigo har det blivit lättare för oss att överskåda vår verksamhet och vi behöver inte lägga lika mycket tid på det administrativa arbetet. Det är mer ordning och reda när vi har ett system där alla våra kunder, materialkostnader och arbetstider finns samlade

Arbetssätt

Det första Calmarsunds VVS & EL gör i en arbetsprocess är att genomföra en projektering där man samordnar inblandade parter för att planera inför det kommande projektet. Här ser man till rådande situation och skapar en lösning efter hur miljön och planlösningen ser ut i fastigheten. Efter det tar projektledarna fram en ritning över hur den nya installationen ska se ut. Sedan sker beställning av material och slutligen montering av den nya installationen. Om installationen innefattar värme- och kylsystem kan dessa komma att behöva justeras i efterhand. Varje installation skiljer sig från den andra, helt beroende på fastighetens storlek och förutsättningar. På samma sätt varierar projektens längd mellan alltifrån en halvtimme till ett par år.

Från papper och penna till Mobigo

För ett par år sedan började Calmarsunds VVS & EL att arbeta med Mobigo. Innan dess hanterade man alla arbetsordrar, och en stor del av det administrativa arbetet, med papper. Man hade då ett siffersystem där varje order hade ett nummer. Det var ett tidskrävande system som lätt blev rörigt.

Genom att implementera och använda Mobigo har man upprättat ett mer överskådligt och lätthanterligt system. För varje projekt upprättar man en arbetsorder där man smidigt för in all den information som behövs för att genomföra projektet. Via mobilen blir det sedan enkelt för inblandade parter att få en överblick av processen och kommunicera med varandra. Här finns till exempel nödvändig information om kunden. Det är även enkelt att registrera arbetstimmar och fakturakostnader för ett visst arbete.

– Med Mobigo har det blivit lättare för oss att överskåda vår verksamhet och vi behöver inte lägga lika mycket tid på det administrativa arbetet. Det är mer ordning och reda när vi har ett system där alla våra kunder, materialkostnader och arbetstider finns samlade, säger Magnus Merdin, arbetsledare på Calmarsunds VVS & EL.

Lämna en kommentar